Prosedur Akademik

Berikut Manual Prosedur yang berkaitan dengan mahasiswa :

  1. Pengajuan Cuti
  2. Pengunduran diri mahasiswa
  3. Ujian PKL
  4. Penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL)
  5. Pendaftaran Wisuda
  6. Legalisir Ijazah dan Transkrip
  7. Translate Ijazah dan Transkrip

 

http://fkik.uin-malang.ac.id/